Makine Sektörü ERP Çözümleri

caniasERP ile makine imalatına dair, sektörün gerektirdiği tüm süreçleri izlemek mümkündür. Makine imalat sanayinde yer alan firmalar hem yerel hem de dünya çapında üretimde bulunarak sanayideki tüm alanlara, ihtiyaçları doğrultusunda makineler, aksam ve parçalar imal etmektedirler.

Makine Üretiminde Zirveyi Hedefleyin

caniasERP, makine imalatı ile ilgili birçok farklı alt sektörlerle çalışmakta ve ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Flow Forming, Hot Spinning, Shear Forming, Hydraulic Forming Presses for Special Application ve müşteriye özel makine imalatı yapan birçok müşterimiz süreçlerini caniasERP ile takip etmektedir.

Sektörel özelliği dolayısıyla sürekli gelişen makine sektöründe, üretimi yapılan her yeni mamul için proje tasarımı, AR-GE ve ayrıntılı mühendislik tasarımları yapılmaktadır. Ayrıca yeni bir mamul üretimi için talep edilen mamulün nitelikleri ayrıntılı olarak alınmakta, bunun sonucu olarak küreselleşen dünyada önemli bir olgu olan ‘müşteri odaklılık’ prensibi ile müşteri isteklerine uygun makine parça, aksam ve aparatları üretilmektedir. Tasarım ve AR-GE faaliyetlerinin takibi ve tasarım faaliyetlerinin dokümantasyonu ayrıntılı olarak caniasERP ile takip edilmektedir.

Çözümler

Makine Sektöründe temel süreçlere ilave olarak aşağıdaki çözümler ön plana çıkmaktadır.

CAD programında hazırlanan ürün ağaçları ve malzeme kodlarının caniasERP programına EDI ile veri entegrasyonu gerçekleştirilmektedir. Kullanıcı çizim yaptıktan sonra entegrasyon sayesinde ERP programında tekrar ürün ağacı ve malzeme kartı açmak zorunda kalmayacaktır. Ayrıca ilgili uygulamalar sayesinde; çizim programı ile entegrasyonu yapılmış ürün ağaçları ve malzeme kartlarının ürün ağacı, rota ve iş emir bilgilerine ulaşılabilmektedir. Yarı mamullerin veya mamullerin ve bu malzemeleri yapmak için kullanılan ham madde ve ilk madde malzemelerin neler olduğu, ihtiyaç miktarları ve stok durumları da bu ekran üzerinde görülebilmektedir. Kullanıcı bu ekrandan seçtiği malzemeler için satınalma istekleri veya iş emirleri de açabilmektedir. Tek bir ekranı kullanarak makine ile ilgili satınalma ve üretim bilgileri bu ekrandan takip edebilir. Aynı uygulamadan mamulün ürün ağacı çıktısı “.jpg” olarak alınabilmektedir.

Makine imalat sektörü, imalatta fason konseptini yoğun şekilde kullanmaktadır. Depodan fasona gidecek malzemeler, iş emirlerinin operasyonları bazında takip edilmekte; hangi iş emrinin hangi operasyonunda hangi malzemelerin depoda hazırlandığı, hangi malzemelerin fasona transfer edildiği, giden malzemelerin sevk irsaliyelerinin, fasoncuda kalan malzemelerin ve fasoncudan gelen yarı mamul veya mamullerin miktarlarının takibi gibi fason hareketlerinin tümünün takibi caniasERP üzerinden yapılabilmektedir.

Ürün ağaçlarında yapılan değişiklikler ve revizyonlar sistemde kayıt altında tutulmaktadır. Yetkili kullanıcılar ilgili grupları, yapılan bu değişiklikler ile ilgili olarak, mail yoluyla bilgilendirmektedir. Bu revizyonlar malzemelerin kartlarında da revizyon numarası ve revizyon tarihi bilgileri ile kayıt altına alınmaktadır.

Üretilen bir makinede kullanılan yüzlerce yarımamulün ne zaman, hangi operatör tarafından, hangi tezgahta üretildiği ;satın alınanların hangi tedarikçiden, ne zaman ve hangi kabullerle alındığı çok önemlidir. Gün içersinde binlerce malzeme hareketi olur ve böyle bir izlenebilirliği sağlayabilmek için de her malzemede lot takibi yapmak gerekir. Ancak bu durum işletmelere ciddi bir operasyonel yük oluşturur. Çünkü bakıldığında sistem üzerinde yaptığınız her harekette malzeme kodunun yanında malzemeyi stokta ayırt eden bir lot numarasını ya seçmeniz gerekmektedir ya da yeni oluşturmak durumunda kalırsınız. caniasERP ile lot numarasını sistem kendisi oluşturur ve sizi ciddi bir operasyonel yükten kurtarmış olur.

Personelin hangi tasarım, proje veya AR-GE faaliyeti için ne kadar süre çalıştığı kayıt altına alınıp istenilen zamanda maliyet analizi raporlanabilmektedir.

Satış teklif ve sipariş bilgileri başta olmak üzere istenilen her türlü bilginin doküman yönetimi ile takibi yapılabilmektedir. Her türlü doküman belge ile ilişkilendirilmekte (.jpg, .gif, .pdf, .rar vs.) ve serverda caniasERP ile haberleşebileceği özel bir yapıda saklanmaktadır. Kullanıcılara dokümanlara erişme, değiştirme, okuma, silme vb. gibi yetkiler verilerek veri bütünlüğü ve bilgi güvenliği sağlanmaktadır. Dokümanlar kullanıcıların bilgisayarlarında değil de serverda caniasERP ile ilişkili bir biçimde tutulduğu için revizyonlar ve bütün ilgili belgelere bir yerden erişim sağlanmaktadır. Böylelikle örnek vermek gerekirse; bir proje için birden fazla personelin hazırlamış olduğu tekliflerin hepsi takip edilebilmekte ve güncel revizyonun hangisi olduğu bilinebilmektedir.

Kullanıcıların açtıkları satınalma istekleri bölüm bazında takip edilir ve onaylanır. Açılan satınalma istekleri bölüm yöneticisinin ekranına düşer ve bu ekrandan bölüm yöneticileri sadece kendi departmanlarının açtıkları istekleri görebilir ve seçili satırları onaylayabilir veya iptal edebilir. Bu ilk onay satınalma departmanını tetikler ve satınalma sorumlusu, departman yöneticilerinin onaylamış oldukları satınalma isteklerini görebilir ve bu istekleri onaylayarak satınalma siparişine çevirebilir. Satınalma siparişi oluştuktan sonra siparişin toplam tutarına göre, gerekli yöneticilerin onaylarına düşer ve nihai onay verildikten sonra siparişin çıktısı alınıp sipariş geçme işlemi tamamlanır. Satınalma siparişine çevrilen isteklerin sahiplerine bilgi mailli gider. Daha sonra satınalma siparişinin stok girişi yapıldığında satınalma isteğini yapan personele ve satınalma sorumlusuna bilgilendirme mailli gider. Tüm bu özelikler sayesinde satınalma süreci; onay mekanizması ve bilgilendirme maillleri ile kontrol altına alınmış olur.

Hammadde kalite kontrol girişleri satınalmaya bağlı olarak belirlenen kriterlere göre yapılır. Burada yapılan; kalite kontrol kriteri havuzundan satınalma isteğini yapan tarafından seçilmiş kriterlerin kalite kontrollerinin, belirlenen sırada ve belirlenen kişiler tarafından gerçekleştirilmesidir. Dolayısıyla kalite kontrolü gerçekleştirecek kişilerin yetki kontrolleri kriter bazında sistem tarafından yapılmaktadır.

Operasyonel kalite kontrolde ise fasondan gelen yarı mamulün veya mamulün kontrolü için öncelikle malzemenin depo sorumlusu tarafından stoğa alınması sağlanır. Bu işlem ile kalite kontrol sorumlusunun ekranına veri gelmesi sağlanmış olur. Kalite departmanına bu hareket sayesinde depoda kontrol edilmesi gereken bir fason hareketinin yapılmış olduğu bilgisi mail ile gelir. Daha sonra kalite kontrol sorumlusu veya yetkili kişi kalite kontrolünü yaparak kullanılabilir stoğa girişini yapar ve malzeme artık kullanılabilir.

Kalite kontrol modülü doküman yönetimi ile entegrasyon içerisinde çalışır. İlgili malzemenin teknik resmine ve diğer kalite kontrol dokümanlarına her aşamada ulaşmak mümkündür.

Makine imalatçısı için önemli konulardan biri de siparişlerin önceliklerinin değişmesi yada daha öncelikli bir işin gelmesi durumunda üretimde hızlıca değişiklik yapabilmektir. caniasERP ile siparişlerin önceliklerini değiştirerek, kullanılacak malzeme rezervasyonlarını ve de tezgah planlarını hızlıca yeni duruma adapte etmek mümkündür.

Ücretsiz Deneyin

caniasERP‘nin sektörünüze, işinize ve şirket yapınıza özel esnek yapısını test etmek için formu doldurun. Danışmanlarımız en kısa zamanda sizinle iletişime geçecektir.