SERVİS YÖNETİMİ (SRV)

caniasERP Servis Yönetimi – Service Management (SRV) modülünde, servis durumu ile ilişkili tüm bilgiler, ihtiyaca göre kullanıma sunulmak amacıyla oluşturulur. caniasERP’nin diğer modülleriyle başarılı bir entegrasyonla çalışan bu modül, şirketlerin servis hizmetlerinde yaptıkları tüm işlemleri pratik bir şekilde çözüme kavuşturma ve raporlama imkanı sunar. Servis ile ilgili tüm görev etkinlikleri Kurumsal İletişim Yönetimi modülü aracılığıyla kullanıcıların anlık olarak ekranlarında görünür. Servise bağlı envanter hareketi, satınalma, faturalandırma, servis emri oluşturma gibi pek çok işlem hızlı ve hatasız yapılabilir. Montaj, Demontaj, Revizyon, Tamir, Servis bildirimleri, Periyodik Servis Planlama, Servis Anlaşmaları ve Servis Fatura Onayları Servis Yönetimi modülü üzerinden gerçekleştirilir. Müşteriler de bu modülden arıza bildirimlerini işlemek ya da servis talebinde bulunmak için faydalanır. Modül üzerinden ayrıca interaktif kontrol listeleri ve anketler oluşturulabilir.

YERİNDE SERVİS

caniasERP yazılımının genel teknolojik altyapısı ve Servis Yönetimi modülüyle, şirketler müşterilerine rahatlıkla yerinde servis hizmeti sunabilir. Çalışanlar, uygulamaya her yerden veya her kullanım alanından erişebilir, seri numaraları aracılığı ile müşteriye özel bilgileri çağırabilir ve yedek parçalar ve malzeme tüketimi gibi servis ile ilgili verileri kaydedebilir. Modül, aynı zamanda, sağlanan hizmetler için anlık protokoller oluşturulmasına ve faturanın servis esnasında düzenlenmesine de olanak sağlar. Ayrıca modülde; cihazlar, makineler ve demirbaşlar için seri numarasına göre montaj ve demontaj özelliği de mevcuttur.

DEĞERLENDİRMELER VE ANALİZLER
Servis Yönetimi modülünün konfigürasyonu, servis sorumlularına çok çeşitli kategorizasyon olanakları sunar. Burada kategorizasyon için proje aidiyetleri, departmanlar, çalışanlar, öncelikler, servis grupları veya bildirim tipleri gibi pek çok veri temel alınabilir. Montaj, demontaj, revizyon, tamir gibi servis tipleri, sorun kaynakları ve çözüm tiplerine göre detaylandırılabilir. Ayrıca ‘Onay bekliyor’, ‘Fatura kesilmeyecek’, ‘Onaylandı’, ‘Reddedildi’ gibi pek çok fatura onay statüsü, servis tipi, servis bölümü ve ücretlendirme tipine göre sistem tarafından belirlenir. Ücretlendirme tiplerine göre müşterilerden alınacak ücret oranları girilebilir. Şirketler, veritabanlarına kaydedilen tüm bu verileri, değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi ve gelecekteki servis aktivitelerinin daha iyi planlanması için kullanabilir. Böylece iadeler, hata nedenlerine göre analiz edilebilir ve gerekli denetim önlemleri zamanında alınabilir.

Servis geçmişi, servis statülerinin yanı sıra hangi çalışanın hangi servis durumu için ne zaman çalıştığına yönelik anlık bir genel bakış da sunar. Kullanılan her malzeme için tüm satınalma ve değerleme bilgileri kaydedildiğinden servis durumlarına ilişkin bir maliyetlendirme yapılması da mümkündür. Böylece mevcut veri kümesi kullanılarak doğrudan inceleme yapılabilir ve servis alanı ile ilgili satış hasılatındaki gelişmeler takip edilebilir. Malzeme tedariği, arıza ve onarım süreleri ile ilgili analizler ve seri numaralı ürünler için sağlanan takip özelliğiyle faydalı bilgilere erişilebilir. Sistem, açık, başlatılmamış, atanmamış servis bildirimlerini, servis departmanındaki sorumlulara çalışma durum diyagramı üzerinden aktarır. Diyagram üzerinde hangi servis sorumlusunun hangi tarihlerde servise çıkabileceği ve üzerine atanmış işlerin tarih, müşteri gibi detayları anlık görülebilir. Servis enformasyonları; açık servis bildirimleri, zamanı gelmiş/geçmiş açık servisler, müşteride bekleyen montajlar, hedef başlama zamanı geçen açık servis bildirimleri, hedef zamanı geçen çözülmemiş servis bildirimleri, atanmamış servis bildirimleri diyagram üzerinden takip edilebilir.

Müşteride ve stokta olan seri numaralarının montaj veya demontaj durumuna göre listelenmesini sağlanabilir. Takılan ve sökülen parçaların stoğa giriş-çıkış işlemleri otomatik ya da manuel olarak yapılabilir. Tedarikçi ve müşteri garanti süreleri, uygulanacak periyodik servisler gibi malzeme servis verileri tanımlanabilir. Ayrıca bu modül ile hata payı sıfıra indirgenebilir; kullanıcılar yanlış seri numarası ile giriş veya çıkış işlemi yaptığı takdirde sistem tarafından işlem engellenir.

TEDARİKÇİLERİ DAHİL ETME
Servis Yönetimi modülünde tedarikçiler, harici servis departmanları olarak tanımlanabilir ve servis işlemlerine, hizmet veren olarak dahil edilebilir. İstenirse bu harici iş ortaklarına caniasERP sistemi için sınırlı erişim de verilebilir. Böylece verilerin bakımı, zamansal gecikmeler olmadan gerçekleştirilebilir. Tedarikçiye özel harici depoların ve gelen faturaların yönetilmesi de bu modül üzerinden yapılabilir.

ENTEGRASYON
Tüm caniasERP modülleri genel sisteme bütünüyle entegre edilmiştir. Tüm veriler merkezi şekilde yönetildiği için devam eden garantiler, aktif durumdaki ve geçmişteki servis hizmetleri veya satılan ve satın alınan seri numaraları ile ilgili veriler, tedarikçi ve müşteri veri kümesinden çağrılabilir. Müşterideki bir servis olayı çerçevesinde bileşen demontajı veya montajı gerekiyorsa, bunlar Üretim Yönetimi modülü aracılığıyla işlenen bir servis emrine doğrudan aktarılabilir. Bunun için gerekli olan bakım, ürün ağaçları ve çalışma planları gibi bilgiler, Ürün Ağacı Yönetimi ve Rota Yönetimi modüllerden çağrılabilir.

Servis faturalarının oluşturulması sırasında, servis yönetiminin Satış Yönetimi modülü ile entegre yapısı sayesinde tüm satış bilgileri sorgulanabilir. Bu işlem sırasında adres ve iletişim bilgileri, aktif fiyat listeleri, çerçeve sözleşmeler, özel indirimler ve ödeme koşulları gibi bilgiler merkezi olarak kullanıma sunulur. Servis Yönetimi modülündeki seri numarası yönetimi, kullanıcılara bir seri numarası ile ilgili tüm verilere kapsamlı bir biçimde ulaşma imkanı sunar. Ayrıca servis bildirimleri ile hizmet verilen ürün/malzemeyle ilişkili olarak satış teklif belgeleri oluşturulabilir. Servis tiplerine göre mail grupları tanımlanabilir ve Kurumsal İletişim Yönetimi modülü entegrasyonu sayesinde gecikmiş servisler için toplu mail gönderimi veya görev etkinlik tanımlaması yapılabilir. Ürünün özelliklerine bağlı olarak Stok Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Satış Yönetimi gibi pek çok modül ile Servis Yönetimi modülünün işlev alanları birlikte çalıştırılabilir.

ÖZELLİKLERE GENEL BAKIŞ

 • Ürün ana verilerinde servis verilerini oluşturma ve bakımını yapma
 • Servis bildirimlerini oluşturma ve devam etmekte olanları izleme
 • Periyodik servis hizmetleri sunma
 • Süresi gelen ve açık servis bildirimlerini düzenleme
 • Montaj siparişlerini oluşturma ve düzenleme
 • Seri numarası yönetimi
 • Servis emirleri oluşturma
 • Önceliğe göre servis bildirimlerini gruplama
 • Dinamik bildirim metotları oluşturma
 • Servis anlaşmaları oluşturma
 • Yerinde servis (çevrimiçi servis bildirimleri)
 • Servis faturaları, kontrol listeleri ve anketler oluşturma
 • Servis tipine göre mail grupları oluşturma
 • Bağlı servis bildirimleri oluşturma
 • Tedarikçileri dahil etme
 • Garanti ilişkili ürünler için geçmiş oluşturma
 • Tüm servis durumları için geçmiş yönetimi
 • Değerlendirmeler ve analizler (Satış hasılatı, masraflar, onarım süreleri vs.)
 • Genel sisteme eksiksiz entegrasyon

Diğer Satış Yönetimi Modülleri

Diğer Satış Yönetimi modüllerini inceleyin…