ÜRETİM MALİYET YÖNETİMİ (PRC)

caniasERP Üretim Maliyet Yönetimi – Production Cost Management (PRC) modülü, üretilen mamüllerin maliyetlerinin hesaplanmasında kullanılır.

Bu modülde üretim maliyeti değeri üç ana unsurdan oluşur: Hammadde maliyeti, maliyet merkezlerine girilen masrafların aktivite tutarlarına yansımaları ve fason işlemler için ödenen fatura tutarları. Hammadde tutarları, Stok Yönetimi modülü tarafından, aktivite tutarları Maliyet Merkezleri Muhasebesi modülü tarafından, fason işlem faturaları ise Fatura Kontrol modülü tarafından sağlanır. Ayrıca maliyet değerleri, şirket içi raporlara veri sağlamasının dışında Genel Muhasebe modülü entegrasyonuyla muhasebeye de aktarılır. Başarılı entegrasyon özelliği maliyet sonuçlarının dönem kapanışlarında pratik bir biçimde hesaplanmasını da sağlar.

MALİYET RAPORLARI
Modül, kullanıcılara geniş bir raporlama imkanı sunar. Bu raporlardan bazıları, diğer modüllerden gelen verilerin doğruluğunu, tutarlılığını kontrol etmek ve üretim maliyetlerini hatasız hesaplayabilmek için kullanılır. Bu sayede üretim maliyeti hesaplaması öncesinde tamamlanması gereken değişikliklerin tespiti kolaylıkla yapılabilir.

Buna ek olarak üretim maliyeti hesaplanması sonucunda oluşturulan veriler kullanılarak; ‘Malzeme Tüketim Analizi’, ‘Aktivite Maliyet Analizi’, ‘Üretim Emri Maliyet Öğeleri Analizi’, ‘Ürün, Fire ve Fason Maliyet Analizi’ yapılabilir.

Ayrıntılı bilgilerin sunulduğu bu raporlar, sade tasarımı sayesinde kolay anlaşılır ve kullanıcıya pratik hareket etme özgürlüğü sunar.

MALİYET HESAPLANMASI
Üretim Maliyet Yönetimi modülünde, maliyet unsurlarını üretim emri bazında dikkate alarak hesaplanan bütün tutarlar, ait oldukları üretim emirlerinin stok girişlerine yansıtılır. Bu yöntem sayesinde dönem içinde üretim sürecinde farklılık gösteren ürünlerin maliyetleri, gerçekçi bir biçimde hesaplanabilir.

Ayrıca üretim emirlerinin operasyon yapısı da dikkate alınarak; yan ürün, yeniden işleme alınacak ürünler ve yarı mamüller gibi ürün harici olan stok girişlerinin maliyetleri hesaplanabilir.

Bunun yanında maliyet hesaplanması sırasından açık durumda olan üretim emirlerinin maliyetlerinin gerçeğe uygun olarak bir sonraki döneme devredilmesi sağlanır.

MALİYET MUHASEBESİ
Üretim Maliyet Yönetimi modülünde sonuçlar, muhasebeye otomatik olarak aktarılır. Ürün ve gider hesaplarının yansımaları oluşturulur ve maliyet sonuçları muhasebeleştirilir. Böylece yeni muhasebe belgeleri eklemeden maliyet hesaplarının kapanışları kontrol edilebilir.

ÇOKLU MUHASEBE STANDARDI
Üretim Maliyet Yönetimi modülünde VUK, IFRS, USGAAP, TFRS gibi farklı muhasebe standartları için ayrı ayrı hesaplama yapılarak üretilen mamül maliyetleri hesaplanabilir. Bu sayede farklı muhasebe standartlarına göre oluşan maliyet sonuçları raporlanabilir ve bu sonuçlar birbirleri ile kolaylıkla karşılaştırılabilir.

GERÇEK ZAMANLI MALİYET
Modüldeki gerçek zamanlı maliyet hesaplama özelliği ile, standart veya yürüyen ağırlıklı ortalama maliyet üzerinden hammadde, yarı mamül veya ürünlerin envanter hareketlerinin maliyetleri anlık olarak hesaplanır ve hesaplanan tutarlar muhasebeleştirilir. Böylelikle anlık olarak maliyetler raporlanabilir. Ay sonlarında planlanan ve gerçekleşen maliyet değerleri analiz edilerek aralarındaki farklar envanter hareketlerine dağıtılır ve muhasebeleştirilir.

MALİYET SAPMA ANALİZİ
caniasERP sisteminde bulunan satış irsaliyesi fiyatı, satış faturası fiyatı, standart maliyet, fiili maliyet ve dağıtım şeması ile satış kalemlerine dağıtılan ek maliyetler raporlanabilir. Bu işlem sonucunda sapma oranı raporlanarak kar-zarar analizi yapılabilir.

ENTEGRASYON
Üretim Maliyet Yönetimi modülü, aşağıdaki modüllerle;

–    Stok Yönetimi
–    Maliyet Merkezleri Muhasebesi
–    Üretim Yönetimi
–    Fatura Kontrol

entegrasyonu sayesinde veri aktarımı ihtiyacı duymadan maliyet sonuçlarının oluşturulmasını ve raporlanmasını sağlar.

Maliyet sonuçlarının dönem kapanışlarında kısıtlı zamanda verilmesi gerektiği düşünüldüğünde bu ileri derece entegrasyon, kullanıcılara büyük oranda zaman kazandırır. Ayrıca sonuçlar Genel Muhasebe modülüne de aktarılabilir.

ÖZELLİKLERE GENEL BAKIŞ
– Mükerrer kayıtlara imkan vermeyen entegrasyon
– Yan ürün, yeniden işlemeye alınacak malzeme ve yarı mamül maliyet hesaplama
-Üretim maliyeti hesaplama
•    Hammadde sarf maliyetleri hesaplaması
•    Aktivite maliyetleri hesaplaması
•    Fason işlem tutarları hesaplaması
-Ürün maliyetlerinin üretim emri bazında dönemsel hesaplanması
-Stok girişine yansımamış tutarların devredilmesi (Work-In-Progress maliyeti)
-Geniş raporlama imkanı
•    Detaylı üretim emri maliyet analizi
•    Malzeme tüketim analizi
•    Fason maliyet analizi
•    Devreden maliyetler analizi
•    Ürün ve fire maliyet analizi
•    Maliyet öğeleri analizi
•    Planlanan ve gerçekleşen masraf dağıtım analizi
•    Standart –  fiili maliyet karşılaştırması
•    Çoklu muhasebe standardı ile maliyet hesaplama
-Maliyet sonuçlarının maliyet muhasebesi hesaplarına aktarılması
-Yarı mamül veya ürünler için maliyet hesaplamalarının gerçek zamanlı yapılması
-caniasERP sistemi genelinde tutarlılık kontrolü
•    Maliyet hesabına dahil olmuş kayıtların kontrolü
•    Stok, üretim ve muhasebe verilerinin tutarlılığının kontrolü

Diğer Maliyet Yönetimi Modülleri

Diğer Maliyet Yönetimi modüllerini inceleyin…