İŞ ZEKASI (IQ)

caniasERP İş Zekası – Business Intelligence (IQ) modülü, şirket genelinde alınacak stratejik kararlar için istenilen verilere ulaşılıp analizlerin olabildiğince hızlı yapılmasını, verilerin çok boyutlu olarak değerlendirilmesini ve görsel olarak hazırlanmasını sağlar.

Bu süreçte kullanıcı katkısının en aza indirgenmesini ve raporlama işinin olabildiğince otomatik olarak yapılabilmesini amaçlar. Dünyanın önde gelen iş zekâsı firmalarından Qlik ile iş birliği yaparak geliştirilen İş Zekası modülü tüm kullanıcılarına caniasERP içerisinde, bütünleşik bir iş zekâsı sistemi oluşturur.

VERİ KAYNAKLARININ KULLANIMI
İş Zekası modülü, sisteme tamamen entegre çalışan homojen bir yapıdadır. 3. parti bir ETL (Extract-Transform-Load) aracına ihtiyaç duyulmadan, ERP verileri ETL işlemlerinden geçirilerek Veri Ambarı Yönetimi modülündeki OLAP tablolarına aktarılır. Böylece veriler analiz edilebilir hale getirilerek merkezi bir biçimde ve kaynaklarından bağımsız olarak bir araya toplanabilir. Bunun sonucunda kurum için kritik önem taşıyan kararlar akıllı ve etkin bir şekilde verilebilir.

VERİLERE ÇOK BOYUTLU BAKABİLME VE ESNEKLİK
Modül, şirkete ait kritik önemdeki verileri standart ve yapılandırılmış şekilde formatlandırır ve verimli bir analitik sorgulama için çok boyutlu olarak kullanıcılara sunar. Veri Ambarı Yönetimi modülü kullanılarak oluşturulan OLAP tabloları sayesinde, İş Zekası modülünde verilere çok boyutlu olarak, yatay ve düşey eksenlerde bakılabilir. Verilere çok boyutlu bakabilme imkanı, hazırlanan raporlara esneklik kazandırır, sınırsız şekilde çapraz raporlama olanağı sağlar.

HIZLI BİLGİ AKTARIMI
Modül ayrıca, şirketlerin ticari faaliyet alanlarına ait büyük hacimli verilere çok boyutlu yatay ve düşey eksenlerden bakabilme olanağı sağlar. Modülde ‘Dashboard’ gibi görselleştirme araçları kullanılabilir. Böylece şirketlerin karar verme süreçlerine kolay ve otomatik şekilde destek verilir.

KOLAY RAPORLAMA
İhtiyaçlar doğrultusunda eksiksiz tasarlanmış OLAP tabloları sayesinde, OLAP küplerinin tasarlanmasına gerek duyulmadan tablolar arası ilişkiler otomatik olarak kurulur.

İş Zekası modülü içerisinde bulunan ilişkisellik (Association) teknolojisi, insan beyninin düşündüğü biçimde analize imkan tanır ve kullanıcıya son derece esnek bir sorgulama imkanı sunar. Eldeki verilerin ilişkisel olarak tutulması sayesinde, sorulan soruların haricinde, aynı anda ilişkili olabilecek diğer analizlerin sonuçları da ekranlarda yansıtılabilir. Self-service özelliği ile kullanıcılar mevcut dashboard ekranları, analizler üzerinde değişiklik yapabilir veya sıfırdan yeni ekranlar oluşturabilir.

HAZIR RAPORLAR
Modül kurulduğu anda kullanıma hazır raporlar ile anında analizlere başlanabilir.

BELLEK İÇİ (IN MEMORY) ANALİZ
İş Zekası modülünün bellek içi çalışma teknolojisi, analize konu olan tüm veri kümesini hafızada tutarak son kullanıcıların analiz yapmasını saniyeler mertebesine indirger ve hız kazanılmasını sağlar. Başka bir deyişle kullanıcının sadece tıklayarak yaptığı sorgulama sonucunu, o verinin kaynağına (veri tabanı) gitmeden daha önceden hafızaya yüklenen veri kümesi üzerinden döndürür. Veri kaynaklarından elde edilen, milyonlar seviyesinde satırların yer aldığı büyük veri kümeleri düşünüldüğünde; böyle bir teknoloji hız açısından kullanıcının ihtiyacı olan anlık hesaplamalar için büyük fark yaratır.

ENTEGRASYON
İş Zekası modülü, Veri Ambarı Yönetimi modülü başta olmak üzere caniasERP sistemindeki bütün modüllerle kusursuz bir entegrasyona sahiptir. Modül üzerinde hazırlanmış dashboard ve diğer raporlara üçüncü parti uygulamalara gerek duyulmadan direkt ulaşılabilir. Geliştirilen çift yönlü entegrasyon sayesinde caniasERP modülleri üzerinden İş Zekası raporlarına ulaşılabildiği gibi İş Zekası dashboardları üzerinde tanımlanan bağlantılar kullanılarak, dikkat çeken bir durumun ya da kaydın detayına da yine caniasERP modülleri üzerinden tek tıkla erişilebilir.

ÖZELLİKLERE GENEL BAKIŞ

•    Değişken OLAP tablolarının özetlenmesi
•    Modül kurulduğu anda hazır raporlar ile anında analizlere başlanabilir olması
•    Bellek içi çalışma teknolojisine sahip olması
•    İlişkisellik (Association) teknolojisine sahip olması
•    Dashboard ve raporlara caniasERP içerisinden doğrudan erişim
•    caniasERP kayıtlarına Dashboardlar üzerinden doğrudan erişim
•    Çok boyutlu inceleme özelliğine sahip olması
•    Boyutlar ve gruplandırmalarda sınırların bulunmaması
•    Sınırsız çapraz raporlama olanağına sahip olması
•    Detaydan özete veya özetten detaya çıkma işlemleri
•    Sınırsız sayıda veri görüntülenebilmesi
•    Karşılaştırmalı inceleme özelliği
•    Gerçek zamanlı değerlendirmeler

Diğer İş Zekası & Stratejik Planlama Modülleri

Diğer İş Zekası & Stratejik Planlama modüllerini inceleyin…