Temel Uygulamalar Modülleri

caniasERP Temel Yapı modülleri, teslimat kapsamında standart olarak mevcuttur ve sahip olduğu ana veriler, sistem yönetimi araçları, kontrol tabloları, geliştirme araçları ve iş akışı mekanizmaları sayesinde sistemin kişisel ihtiyaçlara uygun olarak, son derece rahat bir şekilde uyarlanmasını sağlar.

caniasERP, IAS tarafından geliştirilen TROIA adlı yazılım geliştirme platformu üzerinde çalışır. ERP sistemi; kaynak kodları, TROIA Platformu ve geliştirme ortamı ile birlikte teslim edilir.

tümüne göz atın

Ürün Geliştirme Modülleri

Ürün Geliştirme modülleri ile kolayca oluşturulabilen ve kolaylıkla değiştirilebilen ürün ağaçları verimli bir şekilde yönetilebilir.

Rotalar, üretim ve montaj adımları için bir ön tanım sağlar. Sistemde kayıtlı hesaplama yöntemleri ise maliyet belirleme fiyatlandırma ve nihai maliyet hesaplaması için kullanılır.

tümüne göz atın

Satış Yönetimi Modülleri

Satış Yönetimi modülleri ile tüm satış işlemlerinin operasyonel ve belge bazlı takibi yapılabilir.

Bu ERP’nin temel modülleri firmalar açısından büyük önem taşır ve sistem üzerinde tüm süreçlere entegre olarak çalışır. Satış Yönetimi modüllleri ile şirketler, satış süreçlerini yönetebilir, teklif, anlaşma, sipariş, irsaliye, fatura gibi belgelerini birbirleri ile ilişkilendirip takip edebilir, stoklarını yönetebilir, muhasebedeki ilgili kayıtları güncelleyebilir, kendilerine özel formülleri uygulayarak fiyat politikalarını veya kampanyaları yönetebilir.

tümüne göz atın

Malzeme Yönetimi Modülleri

Malzeme yönetimi, gerekli malzemeler hakkında güvenilir bilgiler sağlar; zaman ve maliyet ile ilgili özellikleri de dikkate alarak stok yönetimi gerçekleştirir.

Farklı planlama yöntemleri, malzeme ihtiyaç planlaması prosedürleri ve birden çok depoya uygun optimum lojistik özellikleri, kullanıcıları malzeme hareketlerinin planlanması ve denetlenmesi konusunda destekler.

tümüne göz atın

Satınalma Yönetimi Modülleri

Satınalma Yönetimi modülleri, bir firmanın satınalma süreçleri için gerekli olan tüm belge ihtiyaçlarını karşılar.

Kullanıcılar bu modüller aracılığıyla, satınalma ihtiyacı doğan malzeme ya da hizmetler için satınalma talepleri açabilir, tedarikçilerden fiyat teklifi isteyebilir, tedarikçilerinden gelen fiyat bilgilerini sisteme kaydedebilir ve gerekli durumlarda tedarikçileri ile anlaşma belgeleri oluşturabilir.

tümüne göz atın

Üretim Yönetimi Modülleri

Üretim Yönetimi modülleri, işletmenin tüm üretim süreçlerine uyarlanabilir özelliği sayesinde; süreçlerin optimizasyonuna katkı sağlar.

Sistem hem seri üretimi ve varyant üretimini hem de sipariş üzerine üretimi ve müşteri siparişi üretimini destekler. Esnek planlama ve denetim mekanizmaları, optimum kapasite kullanımını sağlar ve ayrıntılı terminleme olanakları sunar.

tümüne göz atın

Finans Yönetimi Modülleri

Entegre finansal muhasebe; finans ve sabit kıymet muhasebesi, maliyet muhasebesi ve bütçeleme alt bölümlerinden oluşur ve eksiksiz bir belgeleme olanağı sunar.

Merkezi olarak tutulan verilere istendiği anda erişim mümkündür ve daima en doğru bilgilere sahip olunur. Sistem, duran varlık yönetimi için istatistik, finans ve vergi ile ilgili tüm konuları dikkate alır. Bütçeleme ve maliyet muhasebesinde kullanıcıya pratik planlama, analiz ve raporlama araçları sunulur.

tümüne göz atın

Maliyet Yönetimi Modülleri

Maliyet modülleri, üretilen malzemelerin tutarlarının belirlenmesini, raporlanmasını ve muhasebe hesaplarına aktarılmasını sağlar.

Maliyet modülleri ile firmalar, tüm ürün ve faaliyetlerin etkinliklerini ölçebilir ve karar verme süreçlerini yönetebilirler.

tümüne göz atın

İnsan Kaynakları Yönetimi Modülleri

Personel Yönetimi modülleri, pozisyon planlama, başvuru yönetimi, ileri eğitim yönetimi, çalışan değerlendirmesi gibi alanlardaki planlama, yönetim ve denetim aktivitelerini gerçekleştirir.

Dijital personel dosyalarında, çalışan ile ilişkili tüm veriler ve dokümanlar saklanabilir. İşletmelerdeki birçok süreç için gerekli olan personel bilgileri, caniasERP içinde merkezi olarak düzenlenebilir ve ilgili süreç iş akışlarına dâhil edilebilir.

tümüne göz atın

Proje Yönetimi Modülleri

Proje Yönetimi modülleri, projelerin malzeme ihtiyaç planlaması açısından en etkin şekilde oluşturulmasını, grafik ve tablo şeklinde görüntülenmesini, denetlenmesini, yürütülmesini ve analiz edilmesini sağlar.

Proje Yönetimi modülü, sisteme bütünüyle entegredir; böylece verilerin iki yönlü olarak kullanılması mümkün olur.

tümüne göz atın

İş Zekası ve Stratejik Planlama Modülleri

İş Zekası ve Stratejik Planlama modülleri, şirket genelinde alınacak stratejik kararlar için istenilen verilere ulaşılıp analizlerin olabildiğince hızlı yapılmasını, verilerin çok boyutlu olarak değerlendirilmesini ve görsel olarak hazırlanmasını sağlar.

Dünyanın önde gelen iş zekâsı firmalarından Qlik ile iş birliği yaparak geliştirilen İş Zekası modülü tüm kullanıcılarına caniasERP içerisinde, bütünleşik bir iş zekâsı sistemi oluşturur.

tümüne göz atın

İletişim Yönetimi Modülleri

İletişim Yönetimi modülleri, elektronik veri alışverişine, verilerin sistem ve şirket sınırları dâhilinde güvenli şekilde aktarılmasına olanak sağlar.

İletişim Yönetimi modülleri ile kişisel ve şirket ajanda yönetimi, adres defteri yönetimi uygulamaları sayesinde kişisel veya genel terminler ve tüm görevler yönetilebilir.

tümüne göz atın