KURUMSAL İLETİŞİM YÖNETİMİ (CLB)

caniasERP  Kurumsal İletişim Yönetimi – Collaborator (CLB) modülü, şirket içinde ve dışında e-Posta alışverişinin yanı sıra tüm uygulamalardan e-posta gönderim imkanı sunar. 

Ayrıca kişisel ve şirket ajanda yönetimi, adres defteri yönetimi uygulamaları sayesinde kişisel veya genel terminler ve tüm görevler yönetilebilir. Bunun yanı sıra modülün ‘Özet Veriler’ özelliği sayesinde ERP içerisindeki uygulamalardan veriler çekilerek kişisel raporlar hazırlanabilir.

Aşağıdaki grafikte, aynı ağ üzerinde Kurumsal İletişim Yönetimi modülündeki geniş kapsamlı olanaklar şemayla gösterilmiştir.

E-POSTA İSTEMCİSİ
Modüle entegre e-Posta istemcisi sayesinde e-Postalar gönderilebilir ve alınabilir. Ayrıca bu modül ile birden çok e-Posta hesabının eşzamanlı olarak yönetilmesi de mümkündür. Adres defterine kaydedilen tüm kişilerin bilgilerine kolaylıkla erişilebilir. Bu kişiler ile e-Posta gönderimi, telefon veya faks entegrasyonu yoluyla iletişim kurulabilir.

ŞİRKET AJANDASI
Kurumsal İletişim Yönetimi modülündeki ajanda, ilgili kullanıcıya ait kişisel bir görünüm olarak veya şirket geneline yönelik bir genel bakış biçiminde görüntülenebilir. Görüntülenecek dönem, bireysel olarak seçilebilir. Kaynaklar (Firma araçları, mekan kullanılabilirliği) veya çalışan grupları (Departmanlar, ekipler vs.) gibi çeşitli görüntüleme filtreleri kullanılarak interaktif ajanda içinde istenen arama yapılabilir. Yeni etkinliklerin oluşturulması manuel veya entegre süreçler ile otomatik olarak gerçekleştirilebilir. Ayrıca ERP sistemi içerisindeki ödeme veya sözleşme yenileme tarihleri gibi önemli bilgiler de ajanda aracılığı ile modül üzerinden takip edilebilir.

GÖREV VE ETKİNLİK YÖNETİCİSİ
Modüldeki görev ve etkinlik yöneticisi, görevlerin oluşturulmasına ve yönetilmesine yönelik kapsamlı işlevler sunar. Kullanıcı tarafından tanımlanabilen müşteri yerinde toplantı, şirket içi faaliyet gibi görev ve etkinlik tipleri kullanılabilir. Burada görevlere veya etkinliklere farklı statüler atanabilir ve bu atamalar, bir e-Posta bildirimi aracılığıyla ilgili kullanıcıya iletilebilir.

KULLANICI KONSOLU
Kurumsal İletişim Yönetimi modülü, tüm caniasERP sisteminden elde ettiği, ilgili şirkete özel nitelikteki önemli liste ve rakamların tamamını konsolda kullanıcıya sunar. Ayrıca açık işler, görevler ve harici kaynaklardan alınan bilgiler dahil tüm istenen göstergeler, kullanıcıya özel bir özet görünüm olarak bir araya getirilebilir.

ENTEGRASYON
Modülde, kullanıcı tanımlı kodlar kullanılarak e-Postalar ile ilişkilendirilmiş belirli süreçler başlatılabilir. Böylece Satış Yönetimi ve Satınalma Yönetimi modüllerinde siparişlerin veya Üretim Yönetimi modülünde üretim emirlerinin oluşturulma süreçleri, doğrudan bu modül üzerinden başlatılabilir. Modülde yer alan e-Posta ve adres defteri yönetimi uygulamaları da Müşteri İlişkileri Yönetimi modülü ile kusursuz bir entegrasyona sahiptir. Kurumsal İletişim Yönetimi modülü, kişiselleştirilmiş çalışma düzeni kurmaya yönelik çok sayıda olanak sunan, interaktif bir iletişim çözümüdür. caniasERP sistemine bütünüyle entegre edilmiş yapısı sayesinde, çok sayıda sürecin başlatılmasının yanı sıra istenen bireysel bağlantıların kurulmasına da olanak sağlar.

ÖZELLİKLERE GENEL BAKIŞ

•    Dinamik uyarlanabilir kullanıcı konsolu
•    caniasERP modülleri/süreçleri veya harici veri kaynakları ile bağlantı
•    Tüm modüllerden e-Posta gönderebilme imkanı
•    Görev, etkinlik planlama ve yönetme aracı
•    Kişisel veya şirket ajanda yönetimi
•    Müşteri İlişkileri Yönetimi modülü ile entegre e-Posta ve adres defteri yönetimi
•    Anlık mesaj ve SMS servisi

Diğer İletişim Yönetimi Modülleri

Diğer İletişim Yönetimi modüllerini inceleyin…