BÜTÇE YÖNETİMİ (BUD)

caniasERP Bütçe Yönetimi – Budget Management (BUD) modülü, şirketlere gelecek vizyonlarına uygun bir bütçe oluşturarak stratejik, operasyonel ve finansal planlarının tamamını yönetme kolaylığı sağlar. 

Bu modül üzerinden sınırsız sayıda bütçe senaryosu oluşturulabilir, oluşturulan bütçeler versiyonlanabilir, seçilebilir, yaşanan değişikliklere göre ihtiyaç duyulduğunda revizyonlar hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Modülün tüm sisteme entegre yapısı, planlanan-gerçekleşen rakamların daima güncel tutulmasına ve şirketlerin gerçek zamanlı olarak yönetilmesine imkan sağlar. Bütçe Yönetimi modülünde ‘Satış Bütçesi’, ‘Üretim Bütçesi’, ‘Satınalma Bütçesi’, ‘Yatırım Bütçesi’, ‘Genel Gider Bütçesi’, ‘Personel Bütçesi’ ve ‘Finans Bütçesi’ gibi farklı iş alanları için farklı hiyerarşilerde bütçe kategorileri oluşturulabilir. Diğer modüller ile sağlanan başarılı entegrasyon, planlama ve raporlama sürecini daha verimli kılar.

Modülün temel işlevlerinden bazıları şöyle sıralanabilir:
•    Satış bütçesinin malzeme ve malzeme grubu bazında oluşturulması
•    İstenilen sayıda döviz kuru senaryosu tanımlanarak bütçelerde ve raporlamalarda kullanılması
•    Dönem başı ve emniyet stoğu verilerinin tanımlanması ve üretim bütçesinin çalıştırılmasında kullanılması
•    Farklı ürün ağacı ve rota alternatifleri tanımlanarak üretim bütçesinin çalıştırılması
•    Satış bütçesi tahminlenmesi yapılırken bağımsız ihtiyaçların da bütçeye dahil edilmesi
•    Üretim, yarımamül ve aktivite bütçelerinin ürün bazında takibinin yapılması
•    Üretim bütçesinin çalıştırılması sonucu ortaya çıkan bütçeye ait satınalmaların tedarikçi ve fiyat bilgilerinin sistemde daha önceden tanımlanmış olan verilerden otomatik olarak alınması
•    Personel bütçesi verilerinin İnsan Kaynakları Yönetimi modülündeki veriler dikkate alınarak istenilen detayda otomatik olarak oluşturulması
•    Yatırım bütçesinde planlanan sabit kıymetlerin, Sabit Kıymet Yönetimi modülüne aktarılarak raporlamalarda kullanılması
•    Gider bütçeleri tanımlandıktan sonra, Maliyet Merkezleri Muhasebesi modülü altyapısında bulunan dağıtım şemaları vasıtasıyla giderlerin aktiviteler üzerine dağıtılması ve maliyet merkezi bazında birim aktivite maliyetlerinin hesaplanması
•    Bütçeye ait onay ve yetki mekanizmasının tanımlanması
•    Tüm bütçe kalemlerinin kayıt anahtarları ve aktarım şablonları ile hesap düzeyinde finansal bütçeye aktarılması
•    Bütçe maliyetinin fiili maliyet detayında yapılması
•    Bütçelerin konsolide edilmesi
•    Revize bütçenin hızlı şekilde oluşturulması
•    Bütçe gerçekleşen kontrollerinin anlık olarak yapılması sayesinde limit aşımlarının yönetilmesi

RAPORLAMA

Bütçe Yönetimi modülü kapsamında çeşitli analizlere imkan veren standart raporlar mevcuttur:

•    Satış bütçesi detaylı analiz raporu
•    Satınalma bütçesi detaylı analiz raporu
•    Gider bütçesi detaylı analiz raporu
•    Yatırım bütçesi detaylı analiz raporu
•    Personel bütçesi detaylı analiz raporu
•    Finans bütçesi detaylı analiz raporu
•    Satış bütçesi için bütçeler arası ve bütçe/fiili karşılaştırması
•    Satınalma bütçesi için bütçeler arası ve bütçe/fiili karşılaştırması
•    Gider bütçesi için bütçeler arası ve bütçe/fiili karşılaştırması
•    Finans bütçesi için bütçeler arası bütçe/fiili karşılaştırması
•    Özet kapasite raporu
•    Birim aktivite maliyetleri raporu
•    Operasyon maliyetleri raporu
•    Bütçe nakit akış raporu
•    Bütçe bilanço ve gelir tablosu
•    Bütçe Maliyet raporu

ENTEGRASYON

Bütçe Yönetimi modülündeki planlanan satış rakamları için Satış Yönetimi modülündeki fiili veriler veya bağımsız ihtiyaçlar kullanılabilir. Üretim ve satınalma bütçesi, Malzeme İhtiyaç Planlaması  ve dolaylı olarak Ürün Ağacı Yönetimi ve Rota Yönetimi modüllerinin alt yapısı üzerinden oluşturulur. Bütçe Yönetimi çerçevesinde oluşturulan plan değerleri, Malzeme İhtiyaç Planlaması modülünde dikkate alınabilir ve ilişkili süreçlerde kullanılabilir. Genel Muhasebe modülünde yer alan kredi uygulamasındaki değerler bütçe modülü içerisinde kullanılabilir, bütçeye ait kredi tanımı yapılabilir. Yatırım bütçesine ait sabit kıymetlerin gelişimi Sabit Kıymet Yönetimi modülünden izlenebilir. Satınalma ve gider bütçelerine ait plan değerlerinin aşım durumu, Satınalma Yönetimi ve diğer ilgili modüllerdeki işlemler gerçekleştirilirken kontrol edilebilir ve kullanıcıya uyarı verilebilir. Personel bütçesi İnsan Kaynakları Yönetimi modülündeki veriler dikkate alınarak oluşturulabilir. Gider bütçeleri tanımlandıktan sonra, Maliyet Merkezleri Muhasebesi modülü altyapısında bulunan dağıtım şemaları vasıtasıyla giderlerin aktiviteler üzerine dağıtılması, maliyet merkezi bazında birim aktivite maliyetlerinin hesaplanması ve bu sayede Standart Maliyet Yönetimi modülünün de yardımıyla fiili maliyet detayında bütçe maliyetinin hesaplanması sağlanabilir. Ayrıca onay süreçlerinin sistem üzerinden yönetilebilmesi için, İş Süreçleri Yönetimi modülü ile entegre çalışan bir yapı da kurulabilir. Oluşturulan bütçelerdeki plan verileri, ilgili modüller ile sağlanan entegrasyon sayesinde fiili değerler ile karşılaştırılabilir ve sapma analizleri için bir rapor altyapısı oluşturulabilir.

Görüldüğü gibi Bütçe Yönetimi modülü bileşenlerinin genel sisteme bütünüyle entegre ve diğer modüllerle bağlantılı bir yapıya sahip olması, hesaplamaların, raporlamaların ve işlemlerin hızlı ve hatasız gerçekleştirilmesini sağlar.

ÖZELLİKLERE GENEL BAKIŞ
•    İstenilen sayıda bütçe oluşturabilme
•    Tanımlanabilir yetki ve onay süreci
•    Farklı hiyerarşilerde bütçe kategorisi
•    Bütçede çoklu para birimi kullanımı
•    Malzeme grupları temelinde genel satış planlaması
•    Müşteriler/malzemeler temelinde ayrıntılı satış planlaması
•    Departmanlar bazında bütçe girişi
•    Satış bütçesi sonucunda ortaya çıkan üretim planlaması
•    Üretim bütçesinin çalıştırılmasında Malzeme İhtiyaç Planlaması modülü alt yapısının kullanılması
•    Satış, Üretim, Genel Gider, Yatırım, Personel, Satınalma ve Finans bütçelerinin tanımlanabilmesi
•    Gelişmiş ve detaylı raporlama
•    Tarih aralığına ve aylara göre gerçekleşen ve planlanan rakamları karşılaştırma
•    Parametrik yapı sayesinde bütçe revizyonlarını hızlı şekilde oluşturabilme
•    Tüm temel modüller ile eksiksiz entegrasyon
•    Detaylı maliyet yapısı
•    Anlık bütçe gerçekleşen kontrolleri ile ilgili süreçlerde limit aşım yönetimi
•    Bütçelerin konsolide edilebilmesi

Diğer İş Zekası & Stratejik Planlama Modülleri

Diğer İş Zekası & Stratejik Planlama modüllerini inceleyin…