BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ MODÜLÜ (KMS)

caniasERP KMS (Knowledge Management System) – Bilgi Yönetim Sistemi Modülü ile sistem içinde yer alan verilerin düzenlenerek bilgi yönetimi veri ambarına taşınması ve modüller arası erişim imkanı sunulması hedeflenmiştir.

caniasERP ile Bilgi Yönetim Sistemi Modülü (KMS)

Bu modül, kişilerin tecrübe, edinim gibi örtülü bilgilerini de sisteme dahil etmeyi amaçlar. Bu bilgiyi internet kullanıcılarının alışkanlıklarına uy­gun arayüzler içinde sunarak bilgi paylaşımını teşvik eder ve daha kollektif bir sisteme imkan tanır. Bilgi Yönetim Sistemi Modülü (KMS) sistem entegrasyonu grafikte gösterilmiştir.

Bilgi Kaşifi

caniasERP sisteminde yer alan verilerde arama yapmak için kul­lanılan bilgi yönetimi uygulamasıdır. Tek bir sözcük ya da söz­cük parçası ile Bilgi Yönetimi Veri Ambarı’nda arama yaparak istenilen bilgiye kolaylıkla ulaşılmasını sağlar. Sonuçlar içerisin­den tek tıkla caniasERP modüllerinin ilgili uygulamalarını açmak da mümkündür.

HTML tarayıcı ile tasarlanan Bilgi Kaşifi uygulaması, kullanıcı­ların internet ortamındaki alışkanlarına cevap verebilecek kul­lanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Bilgi yönetiminin esaslarından olan geri bildirim mekanizması, Bilgi Kaşifi uygulamasının diğer bir özelliğidir. Kullanıcılar, listelenen sonuçlar üzerinde günü­müzün popüler alışkanlıkları olan “beğenme”, “beğenmeme”, “puan verme” veya “yorum yapma” olanağına sahiptirler. Bu geri bildirimler ışığında aramaların optimize edilmesi, istatis­tikler ve raporlar hazırlanması mümkündür.

Bilgi yönetimindeki bir başka önemli konu da bilgilerin kaybol­mamasıdır. Bu nedenle Bilgi Yönetimi Veri Ambarı’nda verilerin revizyon takibi de yapılmaktadır. Bir bilginin eski versiyonları için arama yapılabilmesi, o versiyonların da geri bildirimlerin­den yararlanmaya imkan sunar.

Bilgi Ansiklopedisi

Bu uygulama, caniasERP sisteminin bilgi ansiklopedisidir. Kata­loglar ile kategorize edilmiş olan verileri belirli bir başlık altında toplayarak makaleler haline getirir. Bu makaleler birer ansiklo­pedi sayfası gibi o başlıkla ilgili gerekli tüm bilgileri tek çerçe­vede sunar. Böylelikle sadece bir bilgiye ulaşmak yerine büyük resmi görmek mümkün olur. Örneğin malzeme kataloğu oluş­turup her bir malzeme kodu için bir sayfa makale üretilebilir.

Bu makale içerisinde malzemenin temel bilgileri, üretim bilgi­leri, satış/tedarik bilgileri vb. bir arada gösterilebilir. Bilgi ansik­lopedisi de Bilgi Kaşif’i uygulaması gibi günümüz e-Ansiklopedi tasarımlarına uygun bir şablonda sunum yaptığı için özet veri­lere erişmenin ideal bir yoludur.

Diğer Temel Uygulamalar Modülleri

Diğer Temel Uygulamalar modüllerini inceleyin…