ELEKTRONİK VERİ ALIŞVERİŞİ (EDI)

caniasERP Elektronik Veri Alışverişi – Electronic Data Interchange (EDI) modülü, tüm sisteme entegre yapısıyla sistem ve şirket sınırlarını aşan elektronik veri alışverişini sağlıklı bir şekilde yönetmeyi garanti eder.

EDIFACT, VDA, ODETTE, ANSI ASC X12… gibi standart olarak sunulan veya serbest tanımlanabilen protokoller aracılığıyla, sistemdeki tüm veriler eksiksiz şekilde dış ortama aktarılabilir veya aynı şekilde dış ortamdan alınan veriler de bu modül sayesinde caniasERP sistemine eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde taşınabilir. Verilerin içe veya dışa aktarımının öncesinde veya sonrasında istenilen caniasERP sürecinin tetiklenmesi de sağlanabilir.

Aşağıdaki grafikte, modülün genel sistemle olan entegrasyonu gösterilmiştir.

ENTEGRE SÜREÇ İŞ AKIŞI
Elektronik Veri Alışverişi modülünde, iş süreçlerinin veya olayların tanımlanması ile birlikte elektronik veri alışverişi başlatılır ve yürütülür. Örneğin satınalma siparişlerinin, kaydedildikleri sırada tedarikçilere otomatik ve elektronik olarak iletilmesi veya bir irsaliye ile birlikte ilgili teslimat belgesinin elektronik olarak oluşturulması ve müşteriye iletilmesi bu modül üzerinden sağlanır. Bunun yanında modül sayesinde manuel bir müdahaleye gerek kalmadan üretim emirleri oluşturulabilir; asgari depo miktarının altına düşülmesi durumunda, bir satınalma siparişinin otomatik olarak oluşturulup tedarikçilere aktarılması da mümkündür. Ayrıca bu modül üzerinden bağlı şirketler arasındaki (Intercompany) ticari işlemlerin yürütülmesi çerçevesinde oluşan bilgiler de aktarılabilir.

SERBEST PROTOKOL TANIMLAMA
Modülde, standart protokollerin yanı sıra işletmeye özel durumların çözümü için serbest protokol tanımlamaları da yapılabilir. Burada, hedef format XML tabanlı, CSV biçiminde, Excel dosyası olarak ya da başka bir biçimde tanımlanabilir. Farklı formatlardaki verileri hem sistem içerisine hem de sistemden dışarıya aktarmak mümkündür. İstenilen saklama yerleri, yeni dahil edilen protokol dosyalarını bulmak ve içe aktarmak için tanımlanmış aralıklarla taranabilir. Modülün tamamen entegre yapısı nedeniyle, sonraki adımlar protokolün asıl kullanım amacıyla sınırlı değildir. Elektronik Veri Alışverişi destekli iletişim için ilişkili dokümanların (Örn. Toplu faturalar için fatura listesi) sağlanması gerekiyorsa, bunlar serbestçe belirlenebilir ve süreç akışına dahil edilebilir. Olası sonraki adımlar, dosya sisteminde saklama, Doküman Yönetimi modülünde saklama ya da otomatik posta veya faks gönderimi olabilir. Ayrıca caniasERP içindeki tüm kaydetme işlemleri, Elektronik Veri Alışverişi modülünde dışa aktarım işlemini başlatabilir. Böylece bir siparişin kaydedilmesi sırasında bu modül aracılığıyla otomatik olarak sipariş teyidi alınabilir.

YARATICI KULLANIM OLANAKLARI
Elektronik Veri Alışverişi modülü aracılığıyla, paralel kullanılan sistemler için verilerin içe ve dışa aktarımları yürütülebilir. Örneğin, modül aracılığıyla alınan ve işlenen malzeme ve ürün ağacı değişiklikleri için bir CAD yazılımı sistemiyle iletişim kurulabilir. Böylece tasarım aşamasındaki bir malzemenin değişen özellikleri ve verileri, caniasERP içindeki veri kayıtlarının güncellenmesiyle birlikte otomatik olarak uyarlanabilir ve gerekirse yeni kontrol planları, çizim versiyonları veya değişiklik endeksleri belirlenebilir. Protokollerin uyarlanabiliyor olması ve bununla birlikte esnek eşleştirme (protokoldeki ve sistemdeki veri yapılarının bağlantılandırılması)  yapılabilmesi sayesinde, veri alışverişi yapan tarafların kullandığı yazılım versiyonlarının değişmesinden kaynaklı oluşabilecek veri yapısı problemleri hızlıca revize edilir.

EKSİKSİZ SÜREÇ KONTROLÜ
Modül üzerindeki tüm veri aktarımları, kendileri için öngörülen ekranlarda görüntülenir ve log oluşturulur. Böylece kesintisiz bir izleme gerçekleştirilebilir. Bu sayede ister içe ister dışa aktarma olsun gerçekleştirilen tüm veri aktarımları, gerçekleştirilen işlemler ve ortaya çıkabilecek hatalar ile ilgili bir loglama mekanizması oluşturulabilir. Değerlendirme yapma, hatalı verileri tekrar gönderme/alma ve bu hatalar için loglama mekanizması oluşturma gibi özellikleriyle, Elektronik Veri Alışverişi modülü, yüksek performanslı ve güvenilir bir yardımcı araçtır. Sistem içindeki diğer modüller ile kombinasyon sağlanarak, şirketin gereksinimlerine mükemmel şekilde uyan bir ERP sistemi oluşturulur.

ENTEGRASYON
Modülün esnek veri aktarım ve süreç tetikleme yeteneğinden faydalanılarak sistem içindeki tüm modüllerle etkileşim kurulabilir. Yaratıcı kullanım amaçlarına uygun olarak hazırlanan protokoller sayesinde Satış Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Fatura Kontrol, Üretim Yönetimi, Stok Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi modülleri ve daha bir çok modülle etkileşim kurularak, iki yönlü veri aktarımı sağlanabilir ve süreçler tetiklenebilir.

ÖZELLİKLERE GENEL BAKIŞ

•    Tüm standart elektronik veri alışverişi protokollerini (Örn. EDIFACT, VDA, ODETTE, ANSI ASC X12…) kullanma olanağı
•    Standart olmayan özel protokolleri kullanma olanağı
•    Tüm Elektronik Veri Alışverişi süreçlerini ayrıntılı izleme
•    Hatalar ve nedenleri için log oluşturma
•    Dosya sistemindeki içe aktarma dizinlerini izleme
•    Dokümanları dosya sistemine otomatik aktarma veya Doküman Yönetimi modülünde arşivleme
•    Şirketler arası işlemler
•    Veri aktarımında webservis kullanımı
•    Mail sunucuları ile iki yönlü veri aktarımı
•    Çift yönlü veri aktarımı sonrası süreç tetikleme

Diğer İletişim Yönetimi Modülleri

Diğer İletişim Yönetimi modüllerini inceleyin…